Ouderbijdrage 2016/2017

Voor het schooljaar 2016/2017 hebben we de ouderbijdrage wederom vastgesteld op € 24,- per leerling. Hiervan worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval en sportactiviteiten. De factuur voor deze ouderbijdrage ontvangt u binnenkort.

Voor het schoolreisje ontvangt u de factuur medio maart 2017. Deze verplichte kosten zijn afhankelijk van de nog te kiezen bestemming. Naar verwachting bedragen deze kosten € 20,- à € 25,-.

Voor de leerlingen van groep 8 krijgt u rond 1 april de rekening voor het kamp. Deze rekening ontvangt u van school.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *