Ouderbijdrage 2016/2017

Voor het schooljaar 2016/2017 hebben we de ouderbijdrage wederom vastgesteld op € 24,- per leerling. Hiervan worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval en sportactiviteiten. De factuur voor deze ouderbijdrage ontvangt u binnenkort. Voor het schoolreisje ontvangt u de factuur medio maart 2017. Deze verplichte kosten zijn afhankelijk van de nog te kiezen […]

Centrum voor jeugd en gezin

Regelmatig ontvangen wij op school informatie over ondersteuning en begeleiding bij de opvoeding. Het kan prettig zijn om uw vragen eens met een ander te bespreken. Hier volgt informatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met […]