3 Onderdelen op de Cito-toets van groep 8

Zoals elk jaar maakt groep 8 van de Zuidlandschool de Cito-toets. Uiteraard oefenen we deze Cito-toets met onze leerlingen in groep 7 en 8, maar belangrijker nog is het dat kinderen weten wat er zoal aan bod komt.

Ieder jaar weer horen we terug dat de vragen verschillen met de vragen in de methoden. Dat is voornamelijk het geval bij vakken als rekenen en studievaardigheden (sinds een paar jaar ook onderdeel van rekenen). Maar ook taal wordt als meerkeuzevraag bij leerlingen neergelegd.

 

Rekenen

Elke ochtend van de drie ochtenden dat de Cito-toets wordt afgenomen, buigen de leerlingen zich over rekenen. Dit onderdeel neemt verreweg de meeste ruimte in op de toets en zal ook het zwaarst wegen. Het onderdeel rekenen toetst of leerlingen strategieën eigen hebben gemaakt en simpele tot complexe rekensommen kunnen oplossen.

De eerste stap die kinderen doorgaans moeten zetten is de som uit het verhaaltje halen. Op de Cito-toets is er eigenlijk altijd wel sprake van een verhaaltjessom (ook wel redactiesom). Wat dat betreft moeten leerlingen dus goed kunnen lezen en ook begrip hebben van wát ze lezen.

Op school helpen we kinderen hiermee door onze lessen in begrijpend lezen (lees hier straks meer over).

Wanneer de som dan uit het verhaaltje gehaald is, kan de leerling deze oplossen en het juiste antwoord selecteren.

 

Taal

Het vak taal behelst eigenlijk meerdere vakken, zoals begrijpend lezen, spelling en grammatica. Leerlingen moeten teksten lezen en daar vragen over beantwoorden, fouten uit zinnen of zinsdelen halen, woordsoorten benoemen en een zin kunnen ontleden.

Hier wordt op school veel aandacht aan besteed in de dagelijkse spellinglessen. Toch is het wel anders op de Cito-toets. Er wordt hier geen dictee afgenomen en er wordt niet aan de hand van allerlei categorieën gewerkt. Het is dus de bedoeling dat kinderen de categorieën zodanig eigen hebben gemaakt dat ze de vragen probleemloos op kunnen lossen.

Begrijpend lezen is een apart vak hierin. Kinderen moeten vaak behoorlijke stukken tekst lezen en niet iedereen heeft daar zin in. Ieder jaar weer vallen er kinderen op dit onderdeel uit, omdat ze de tekst niet goed gelezen hebben. Cito weet dat en beoordeelt daar ook naar. Kinderen die de tekst gelezen hebben zullen de juiste antwoorden aan kunnen vinken. Kinderen die de tekst niet lezen kiezen het verkeerde antwoord, juist omdat dit zo logisch lijkt! Wat dat betreft houdt Cito leerlingen dus ook voor het lapje! Tip van de school: lees de teksten helemaal uit en doe de opdracht zoals die wordt gevraagd te doen! Je hebt immers tijd genoeg.

 

Studievaardigheden

Hoewel het vak studievaardigheden geen eigen hoofdstukjes meer heeft, is het wel een onderdeel dat veelvuldig aan bod komt. Zowel op het gebied van rekenen als op  het gebied van taal kom je talloze opdrachten tegen die  gaan over de wijze waarop je kunt studeren.

Zo vind je binnen rekenen grafieken en tabellen terug, moet je tijdspatronen doorzien en strategieën toepassen die te maken hebben met ruimtelijk inzicht. Maar binnen taal moet je in dit vak alfabetiseren, categoriseren en de juiste volgorde aangeven.

Een complex onderwerp. Op de Zuidlandschool zijn we daarom sinds vorig jaar bezig met lessen in studievaardigheden. Dat doen we aan de hand van de methode Blits. Iedere week bijten de leerlingen van alle groepen vanaf 5 zich vast in de stof die hen helpt beter te worden in studievaardigheden.

 

Cito-toets is een eitje

Al met al kunnen we veel zeggen over de Cito-toets, maar doordat we ons als school focussen op de Cito-toets en de doelen die in de kerndoelen beschreven staan, zitten we er niet over in. Voor kinderen is de Cito-toets dan ook vaak een eitje. Bang hoeven leerlingen niet te zijn, want van tevoren wordt er in groep 8 de proef Cito geoefend. Zo krijgen leerlingen al een beetje een idee van wat hen tijdens de echte Cito-toets te wachten staat.

De Cito-toets is een eitje

Mocht de Cito-toets onverhoopt toch lager uitvallen dan het advies dat uw kind van de leerkracht kreeg, dan is er nog niets aan de hand. We ronden adviezen niet af naar beneden. Enkel geven we een hoger advies op het moment dat de Cito-toets beter gemaakt wordt dan het schooladvies. Op die manier hoeven leerlingen (en vooral ook ouders) zich geen zorgen te maken en is stress voor de Cito-toets op de Zuidlandschool helemaal nergens voor nodig!

Binnenkomen op school “Herinnering”.

Zodra de kinderen de school binnenkomen, willen we echt aandacht aan ze besteden. Daarom geven we de kinderen een hand en is er ruimte voor een opmerking aan of van de kinderen. Regelmatig lukt dit niet, omdat ouders in gesprek raken met de leerkracht. Dit gaat ten koste van de aandacht, die wij willen geven […]

Sociale vaardigheidstraining.

Dit schooljaar zal er weer een sociale vaardigheidstraining gegeven worden. Dit is voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten en zal onder scholtijd plaatsvinden. Is deze training iets voor uw kind? Of wilt u meer informatie? U kunt een folder krijgen bij de leerkracht van uw […]